☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2021 rok

 

DATA

OPIS

DOKUMENT

30.12.2021

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

...

23.12.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

..
22.12.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

30 grudnia 2021 roku na godz.14.00 posiedzenie XXVII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie

..
22.12.2021

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 29 grudnia 2021 roku na godz.13.00

..
22.12.2021

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2021 roku na godz.13.00

..
07.12.2021

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr ewidencyjny 224 obręb Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn”

..
07.12.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: 
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4472B wraz z niezbędną infrastrukturą

..
30.11.2021

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH - NOWY DWÓR-PARCELA

..
30.11.2021

OGŁOSZENIE

STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

..
30.11.2021

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH - STRZYBOGA

..
22.11.2021

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Starorawska działki nr 86/3 o pow. 0,2133 ha, 86/4 o pow. 0,3998 ha, 86/5 o pow. 5,4743 ha stanowiącej własność Gminy Nowy Kawęczyn

...
17.11.2021

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10 m3/h dla potrzeb zaopatrzenia gospodarstwa rolnego, w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia”

...
16.11.2021

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

..
15.11.2021

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 47, 48 w obrębie Nowy Dwór Parcela, gmina Nowy Kawęczyn”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

RG.6220.1-9.2021 - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ..

Obwieszczenie o wydaniu decyzji PCWO ENERGY PROJEKT..

 

15.11.2021

ZAWIADOMIENIE

dotyczące taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

..
04.11.2021

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

..

..

03.11.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4472B wraz z niezbędną infrastrukturą.

..
27.10.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów które odbędzie się dnia 8 listopada 2021 roku na godz.13.00

..
27.10.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 5 listopada 2021 roku na godz.13.00

..
27.10.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa które odbędzie się dnia 4 listopada 2021 roku na godz.13.00

..
27.10.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport które odbędzie się dnia 3 listopada 2021 roku na godz.13.00

..
25.10.2021

INFORMACJA 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH

............
21.10.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 26 października 2021 roku na godz. 13.00

..

11.10.2021

OBWIESZCZENIE

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. W WARSZAWIE

o przejęciu części nieruchomości w celu realizacji inwestycji pn.:

"Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Maz., stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego"

..

05.10.2021

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN


o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 47, 48 w obrębie Nowy Dwór Parcela, gmina Nowy Kawęczyn”

..
16.09.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

23 września 2021 roku na godz.14.00 posiedzenie XXIV-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie

..
16.09.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o II przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn

..
15.09.2021

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 21 września 2021 r.  na godz. 13.00

..
13.09.2021

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 2 „Zwierzyniec”

....
10.09.2021 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa oświetlenia ulicznego. Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew. 65/1, 65/2, 363/2, 363/3, 441; gm. Nowy Kawęczyn.
..
03.09.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. nr 101 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowy Kawęczyn”

..
31.08.2021

ZARZĄDZENIE NR 48/2021

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

uchylające zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie

..
27.08.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: 
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działek nr ew. 120/3,120/4,120/5,120/6 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

..

27.08.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: 
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 121 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

..

23.08.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa oświetlenia ulicznego. Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew. 65/1, 65/2, 363/2, 363/3, 441; gm. Nowy Kawęczyn.

..
20.08.2021

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŁOŚ w Skierniewicach w sezonie 2021-2022 

..
19.08.2021

Zarządzenie Nr 43/2021

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uzasadnieniu do Zarządzenia Wójta Nr 42/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie

..
18.08.2021

Zarządzenie Nr 42/2021

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie

..
16.08.2021

INFORMACJA 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH

Aktualna sytuacja w skali kraju dotycząca występowania wścieklizny. 

..
16.08.2021

INFORMACJA 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH

Aktualna sytuacja w skali kraju dotycząca występowania afrykańskiego pomoru świń ASF w stadach świń i u dzików. 

..

27.07.2021

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2021 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

INFORMACJA

..

WNIOSEK

..

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

..

Klauzula RODO

22.07.2021

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 47, 48 w obrębie Nowy Dwór Parcela, gmina Nowy Kawęczyn”

..

22.07.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działek nr ew. 120/3,120/4,120/5,120/6 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn. Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0025 Strzyboga, dz. nr ew. 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 121, 227; gm. Nowy Kawęczyn.

..

22.07.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 121 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn. Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0025 Strzyboga, dz. nr ew. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 243, 282; gm. Nowy Kawęczyn.

..

22.07.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz instalacji do przetwarzania osadów ściekowych i biodegradowalnych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb 0024 Raducz, dz. nr ew. 339, gm. Nowy Kawęczyn.
 

..
16.07.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

..
15.07.2021

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

..
13.07.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

20 lipca 2021 roku na godz.14.00 posiedzenie XXIII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie

..
13.07.2021

INFORMACJA 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SKIERNIEWICACH

w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypie ptaków

....
13.07.2021

INFORMACJA 

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN 

o wyniku przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Starorawska 

..
07.07.2021

"Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022"

KŁ Hubertus w Babsku

......
06.07.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej gm. Nowy Kawęczyn

..
06.07.2021

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Oświaty Kultury i Sport oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansówktóre odbędzie się dnia 14 lipca 2021 r. na godz.13.00

..
24.06.2021

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

Obwieszczenie o wydaniu decyzji WA.ZUZ.5.4210.371.2021.AG
..
18.06.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W TRZCIANNIE

..
17.06.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej gm. Nowy Kawęczyn

..
15.06.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 roku na godz.14.00

..
11.06.2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

dla Gazociąg Gustorzyn – Wronów (etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka)

 

 

09.06.2021

Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców sołectwa Adamów 

..

31.05.2021

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

..

27.05.2021

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.421.1.109.2018.PK oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
...
25.05.2021

RAPORT O STANIE GMINY NOWY KAWĘCZYN ZA 2020 ROK

...
21.05.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą

..
21.05.2021

Projekt MPZP Zglinna Mała - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 13 maja 2021 r.  ponownie wykłada do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

...

...

..

17.05.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

24 maja 2021 roku na godz.14.00 posiedzenie XXII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

...
17.05.2021

ZAPROSZENIE

do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

...
13.05.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Zglinna Mała

...
11.05.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 368 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

..
11.05.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 463/2 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

..
10.05.2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy

...

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa które odbędzie się dnia 20 maja 2021 roku na godz.13.00

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport które odbędzie się dnia 19 maja 2021 roku na godz.13.00

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 18 maja 2021 roku na godz.13.00

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów które odbędzie się dnia 17 maja 2021 roku na godz.13.30

..

10.05.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbędzie się dnia 17 maja 2021 roku na godz.13.00

..
06.05.2021

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn

...
21.04.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

...
16.04.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 463/2 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn.

...
16.04.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do zasilania w energię elektryczną działki nr ew. 368 w m. Strzyboga gm. Nowy Kawęczyn

...
14.04.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN125, w celu

 1. zapewnienia dostawy gazu do odbiorców z grupy BI - klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa, BII – usługi, przemysł, użyteczność publiczna,

 2. zmniejszenia zużycia paliw stałych i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

 3. podniesienia komfortu życia mieszkańców (odbiorców końcowych),

 4. uatrakcyjnienia terenów przyległych do projektowanej sieci, zarówno pod kątem indywidualnym jak i gospodarczym.

...
07.04.2021

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN

ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

...

..

25.03.2021

INFORMACJA 

o zmianie trasy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN125, w celu:

 1. zapewnienia dostawy gazu do odbiorców z grupy BI - klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa, BII – usługi, przemysł, użyteczność publiczna,

 2. zmniejszenia zużycia paliw stałych i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

 3. podniesienia komfortu życia mieszkańców (odbiorców końcowych),

 4. uatrakcyjnienia terenów przyległych do projektowanej sieci, zarówno pod kątem indywidualnym jak i gospodarczym.

...

...

,,

19.03.2021

INFORMACJA

Gmina Nowy Kawęczyn zamierza w 2021 roku przeprowadzić akcję odbioru odpadów zawierających azbest, które zalegają na posesjach.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem składowanego azbestu, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia prosimy o złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021 r.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

..

Wniosek

..

Klauzula informacyjna

..

Uchwała 

03.03.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o ponownym rozpatrzeniu przez organ pierwszej instancji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN125, w celu:

 1. zapewnienia dostawy gazu do odbiorców z grupy BI - klienci indywidualni, małe przedsiębiorstwa, BII – usługi, przemysł, użyteczność publiczna,

 2. zmniejszenia zużycia paliw stałych i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

 3. podniesienia komfortu życia mieszkańców (odbiorców końcowych),

 4. uatrakcyjnienia terenów przyległych do projektowanej sieci, zarówno pod kątem indywidualnym jak i gospodarczym.

...

...

...

,,

,,

11.02.2021

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KAWĘCZYN PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

...

10.02.2021

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

..

03.02.2021

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

11 lutego 2021 roku na godz.13.00 posiedzenie XXI-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..

02.02.2021

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

..

02.02.2021

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

..

Informacja

..

Projekt uchwały

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów które odbędzie się dnia 4 lutego 2021 roku na godz.13.00

..

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 3 lutego 2021 roku na godz.13.00

..

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport które odbędzie się dnia 2lutego 2021 roku na godz.13.00

..

28.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa które odbędzie się dnia 1 lutego 2021 roku na godz.13.00

..

21.01.2021

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, Komisji Oświaty Kultury i Sport oraz Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 28 stycznia 2021 roku na godz.13.00

..

18.01.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

..

Kalendarze

..

Harmonogram

18.01.2021

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2021 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

INFORMACJA

..

WNIOSEK

..

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

..

Klauzula RODO

11.01.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu do 0,5 MPa).

..

08.01.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie instalacji fotowoltaicznej „PV NOWY DWÓR” o mocy 2,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/nN oraz przyłączem kablowym SN”

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Katarzyna
(2021-01-08 12:25:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2021-12-30 09:37:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706