☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2009

Data Opis Pobierz dokument
30.12.2009

UCHWAŁA
Nr XXX/169/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

pobierz
uchwała

pobież
załączniki

30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX/168/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady.

pobież
30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX/167/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy.

pobież
30.12.2009

UCHWAŁA
Nr XXX /166/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010”.

pobierz
uchwała

pobierz
załącznik

30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX/165/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

pobierz
30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX/164/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

pobierz
30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX/163/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

pobierz
30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX/162/2009

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

pobierz
30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX / 161 / 2009

Rady Gminy
w Nowym Kawęczynie

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie scieków.

pobierz
30.12.2009

UCHWAŁA
NR XXX / 160 / 2009

Rady Gminy
w Nowym Kawęczynie

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska i Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2009 – 2012 .

pobież
10.11.2009

UCHWAŁA
Nr XXIX/123/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

pobierz
10.11.2009

UCHWAŁA
Nr XXIX/122/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych

pobierz
10.11.2009

UCHWAŁA
Nr XXIX/121/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy

pobierz
28.09.2010

UCHWAŁA
Nr XXVIII/120/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

pobierz
28.09.2010

UCHWAŁA
Nr XXVIII/119/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego

pobierz
28.09.2010

UCHWAŁA
Nr XXVIII/116/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zasad udzialania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

pobierz
19.08.2010

UCHWAŁA
Nr XXVII/114/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

pobierz
25.06.2009

UCHWAŁA
Nr XXVI/113/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

pobierz
25.06.2009

UCHWAŁA
Nr XXVI/112/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny 

pobierz
25.06.2009

UCHWAŁA
Nr XXVI/111/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn.

pobierz
25.06.2009

UCHWAŁA
Nr XXVI/110/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

pobierz
27.05.2009

UCHWAŁA
Nr XXV/107/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Pani Renaty Grzejszczak

pobierz
27.05.2009

UCHWAŁA
Nr XXV/106/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

pobież
15.04.2009

UCHWAŁA
Nr XXIV/105/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
 Nowy Kawęczyn na lata 2007-2013.

pobierz
30.03.2009

UCHWAŁA
Nr XXIII/104/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
                               za 2008 rok.

pobierz
30.03.2009

UCHWAŁA
Nr XXIII/103/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

pobież
30.03.2009

UCHWAŁA
Nr XXIII/102/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

 

pobierz
30.03.2009

UCHWAŁA
Nr XXIII/101/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Kawęczyn na rok 2009.

pobież
 30.03.2009

UCHWAŁA
Nr XXIII/100/2009

 

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budetu Gminy za 2008 r.  i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

pobież
24.02.2009

UCHWAŁA
Nr XXII/99/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie   przyjęcia   Planu   Rozwoju   Lokalnego   Gminy   Nowy   Kawęczyn na lata 2007-2013.

 

pobież
24.02.2009

UCHWAŁA
Nr XXII/98/2009


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w roku 2009 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn.

 

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2009-08-22 07:07:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2010-08-30 09:15:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706