☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2008

Data Opis Pobierz dokument
19.12.2008

UCHWAŁA
Nr XX/96/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wode i odprowadzanie scieków.

pobierz
19.12.2009

UCHWAŁA
Nr XX/95/2008

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w roku 2009 nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn.
 

pobierz
19.12.2008

UCHWAŁA
Nr XX/94/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy gminy Nowy Kawęczyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3,
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”.
 

pobierz
19.12.2008

UCHWAŁA
Nr XX/93/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady

pobierz
19.12.2008

UCHWAŁA
Nr XX/92/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy.

pobierz
19.11.2008

UCHWAŁA
Nr XIX/91/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2009 rok
na realizację projektu inwestycyjnego
 

pobierz
19.11.2008

UCHWAŁA
Nr XIX/90/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

pobierz
19.11.2008

UCHWAŁA
Nr XIX/89/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

pobierz

treść

pobierz

załączniki

29.10.2009

UCHWAŁA
Nr XVIII/88/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy.
 

pobierz
29.10.2008

UCHWAŁA
Nr XVII/87/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku
rolnego w 2009 r.

pobierz
29.10.2008

UCHWAŁA
Nr XVIII/86/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego
deficytu budżetu i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 

pobierz
29.10.2009

UCHWAŁA
Nr XVIII/85/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
 

pobierz
29.08.2008

UCHWAŁA
Nr XVII/83/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy.

pobierz
29.08.2008

UCHWAŁA
Nr XVII/82/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

zmieniajaca uchwałe w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach
Podstawowych prowadzonych przez Gmine Nowy Kaweczyn.

pobierz
 10.07.2008 UCHWAŁA
Nr XVI/80/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 pobierz
10.07.2008 Uchwała
Nr XVI/79/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania
dla
pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych gminy.
pobierz
10.07.2008 UCHWAŁA
NR XVI/78/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Kawęczyn
do Stowarzyszenia LOKALNA
GRUPA DZIAŁANIA „GNIAZDO”
 pobierz
10.07.2008  UCHWAŁA
Nr XVI/77/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie skargi na działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Kawęczynie.
 
pobierz
10.07.2008 UCHWAŁA
NR XVI/76/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2007-2013.
[PLAN ROZWOJU LOKALNEGO]
pobierz
10.07.2008

UCHWAŁA
NR XVI/75/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

pobierz

treść

pobierz

załącznik

12.06.2008

UCHWAŁA
NR XV/74/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

pobierz

treść

pobierz

załączniki

 

29.04.2008 U C H W A Ł A
NR XIV/73/2008


        RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
           
   w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości

 

pobierz

29.04.2008

UCHWAŁA
NR XIV/72/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 

pobierz

treść

pobierz

załączniki

29.04.2008 UCHWAŁA
Nr XIV/71/2008


RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
                           
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w roku 2008 nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn.
pobierz
25.03.2008 U C H W A Ł A
NR XIII/70/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2007 rok.
pobierz
25.03.2008  UCHWAŁA
Nr XIII/69/2008


RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
                             
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania w roku 2008 nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn.
pobierz
25.03.2008 U C H W A Ł A
NR XIII/68/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych na rok 2008.
pobierz
25.03.2008 UCHWAŁA
NrXIII/67/2008


RADY GMINY W NOWYM
KAWĘCZYNIE
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
pobierz
25.03.2008 U C H W A Ł A
NR XIII/66/2008


        Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady
pobierz
25.03.2008 U C H W A Ł A
NR XIII/65/2008


    Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
         w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy
pobierz
25.03.2008 Uchwała
Nr XIII/64/2008


Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Kawęczyn na rok 2008.
 
 pobierz
 25.03.2008
U C H W A Ł A
N R XIII/63/2008
wraz z załącznikami

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 r. i udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium.
pobierz
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2008-05-02 11:43:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kalinowski Marcin
(2009-08-22 07:04:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706