☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2011

Data Opis Pobierz dokument
28.12.2011  UCHWAŁA NR XI/62/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy

pobierz
28.12.2011   UCHWAŁA NR XI/61/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady

pobierz
28.12.2011   UCHWAŁA NR XI/60/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości i ustalenia pierwszeństwa w jej nabyciu

pobierz
28.12.2011   UCHWAŁA NR XI/59/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

pobierz
 07.12.2011 UCHWAŁA NR X/58/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

pobierz
 16.11.2011 UCHWAŁA NR IX/55/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

pobierz
16.11.2011  UCHWAŁA NR IX/54/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Kawęczynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

pobierz
16.11.2011  UCHWAŁA NR XI/53/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

pobierz
16.11.2011  UCHWAŁA NR IX/52/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2011-2016"

pobierz
16.11.2011  UCHWAŁA NR IX/51/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pobierz
16.11.2011  UCHWAŁA NR IX/50/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy

pobierz
16.11.2011  UCHWAŁA NR IX/49/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

pobierz
16.11.2011  UCHWAŁA NR IX/48/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2012 r. 

pobierz
31.08.2011  UCHWAŁA NR VIII/46/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody w parku dworskim w Trzciannie

pobierz
31.08.2011   UCHWAŁA NR VIII/45/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowy Kawęczyn lub jednostkom jej podległym

pobierz
14.06.2011  UCHWAŁA NR VII/42/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

pobierz
14.06.2011  UCHWAŁA NR VII/40/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

pobierz
14.06.2011   UCHWAŁA NR VII/39/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

pobierz
18.04.2011 UCHWAŁA NR VI/38/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

.
 30.03.2011 UCHWAŁA NR V/37/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. 

pobierz
30.03.2011 UCHWAŁA NR V/36/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą ,, Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków z punktem zlewnym wraz z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Nowy Dwór i Nowy Dwór Parcela w gminie Nowy Kawęczyn.

pobierz
30.03.2011 UCHWAŁA NR V/35/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

.
30.03.2011 UCHWAŁA NR V/34/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2011 - 2017.

.
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/33/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/32/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie ustalenia diet przysługujących sołtysom - przewodniczącym organu wykonanwczego jednostki pomocniczej.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/31/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowy Kawęczyn za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/30/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/29/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/28/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

zmieniająca uchwałę w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/27/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/26/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/25/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Nowy Kawęczyn.

pobierz
25.02.2011 UCHWAŁA NR IV/24/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.

pobierz
25.02.2011

UCHWAŁA NR IV/23/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodręnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

pobierz
25.02.2011  UCHWAŁA NR IV/22/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

pobierz
25.02.2011

UCHWAŁA NR IV/21/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

pobierz
25.02.2011

UCHWAŁA NR IV/20/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

pobierz
25.02.2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011

RADY GMINY

W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2011 - 2014.

.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pijanka Sylwia
(2011-06-02 10:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2012-02-24 09:28:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706