☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

” Rozbudowie mocy produkcyjnych drukarni i zwiększeniu powierzchni magazynowej (na potrzeby drukarni) ”

Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań pobierz

Wydanie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko

pobierz

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 pobierz

 

„ Przebudowa drogi gminnej  Trzcianna – Doleck ”

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pobierz

Wydanie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i zgromadzenie materiału dowodowego

pobierz

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

pobierz

 

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal - Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK 70) realizowanego na odcinku od Nowego Kawęczyna do Starej Rawy”

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pobierz

Wydanie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko i zgromadzenie materiału dowodowego

pobierz

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

pobierz

 

Posadowienie linii do produkcji betonu Z5/1/RMP 1500

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa pobierz
Wydanie postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pobierz
Wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko pobierz

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

pobierz

 

„ Budowa zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami wodnymi  i nowym korytem na odcinku 32+000 - 32+850 km  rzeki Łupi  w miejscowości Strzyboga, gm. Nowy Kawęczyn ”

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu pobierz
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa pobierz
Wydanie postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego pobierz
Wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko pobierz

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

pobierz
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wyznaczeniu nowego terminu wydania orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków inwestycji pobierz

 

„ Budowa urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych                            – studni nr 2 (awaryjnej) na działce  o nr ewid. 293/2, obręb geodezyjny 0032 Trzcianna, gmina Nowy Kawęczyn ”

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Wydanie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zgromadzeniu materiału dowodowego pobierz

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

pobierz

 

"Budowa budynku produkcyjnego z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trzcianna, gm. Nowy Kawęczyn na terenie działki nr ewid. 290/3 obr. Trzcianna"
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Wydanie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko pobierz

 

"Przebudowa drogi gminnej nr 115308E relacji: Strzyboga – Nowy Rzędków – Stary Rzędków na długości 2550 mb."
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Wydanie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko pobierz
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz

 

"Remont drogi gminnej nr 115316E relacji : Marianów – Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów"
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz

 

” Rozbudowa oraz modernizacja istniejącego Zakładu  ”

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz
Wydanie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko pobierz
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osówniak Ilona
(2016-01-26 10:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2017-08-21 14:26:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706