☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nazwa dokumentu

Pobierz dokument

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) - DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

pobierz A-budynki mieszkalne

 pobierz B-budynki niemieszkalne

pobierz A-wypełniony wzór

pobierz B-wypełniony wzór

GMINNA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPLYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

...

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie w latach 2019-2023

... wniosek

...instrukcja

...instrukcja

... załącznik

... załącznik

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW

...

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

...

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

...

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

pobierzpobierz

Druk o zaświadczenie o braku planu celem przedłożenia Notariuszowi

pobierzpobierz

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

pobierz

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz z oświadczeniami

pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obowiązującą Uchwałą 

pobierz

WNIOSEK o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

..

WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

..

WNIOSEK zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

..

WNIOSEK o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osówniak Ilona
(2015-11-16 14:24:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Katarzyna
(2022-10-03 08:21:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706