☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wiadomości

 
Data Opis Pobierz dokument
  ROK 2012  
28.12.2012

Uchwała Nr XXI/98/2012

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

w sprawie podziału Gminy Nowy Kawęczyn na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz
27.12.2012

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:           „ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224 w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn”

pobierz
17.12.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębie PGR Nowy Dwór - działki   nr 1/20 i nr 5 na skablowanie odcinka linii napowietrznej n.n. (demontaż odcinka linii napowietrznej n.n. i zastąpienie linią kablową)

pobierz
17.12.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębie Nowy Dwór Parcela - działki nr 192/12, nr 192/56 i nr 192/38 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej w postaci energetycznej linii kablowej nn wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 2-1480 Nowy Dwór Bloki do złącza kablowego 2-0824-02-03 w celu poprawy warunków napięciowych dla istniejących odbiorców

pobierz
05.12.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie kontenera biurowo-socjalnego, zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 344 i 345 położonych w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki.

pobierz
05.12.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębach: Strzyboga - działka nr 529/1, Nowa Trzcianna - działki nr 34, nr 35, nr 36, nr 37, nr 38, nr 63 i Franciszkany - działki nr 109 i nr 111/1 na budowę sieci elektroenergetycznej - linii kablowej niskiego napięcia.

pobierz
29.11.2012

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

pobierz

23.11.2012

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębie PGR Nowy Dwór - działki nr 1/20 i nr 5 na skablowanie odcinka linii napowietrznej n.n. (demontaż odcinka linii napowietrznej n.n. i zastąpienie linią kablową)

pobierz

23.11.2012

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębie Nowy Dwór Parcela - działki nr 192/12, nr 192/56 i nr 192/38 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej w postaci energetycznej linii kablowej nn wyprowadzonej ze stacji transformatorowej 2-1480 Nowy Dwór Bloki do złącza kablowego 2-0824-02-03 w celu poprawy warunków napięciowych dla istniejących odbiorców.

pobierz
21.11.2012

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

pobierz

Informacja

pobierz

Projekt uchwały

15.11.2012

OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębach: Strzyboga - działka nr 529/1, Nowa Trzcianna - działki nr 34, nr 35, nr 36, nr 37, nr 38, nr 63 i Franciszkany - działki nr 109 i nr 111/1 na budowę sieci elektroenergetycznej - linii kablowej niskiego napięcia.

pobierz
13.11.2012

OBWIESZCZENIE

o uznaniu dodatkowych stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224 w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn”

pobierz
02.11.2012 ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 14 listopada 2012 roku na godz. 11.00 posiedzenie XX-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
pobierz
05.11.2012

OBWIESZCZENIE

 o zawiadamieniu stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych   o maksymalnej mocy 1,2 MW, na działce o nr ewidencyjnym 224 w miejscowości Rawiczów, gm. Nowy Kawęczyn” o wezwaniu w dniu 30.10.2012 r. Inwestora do dostarczenia do Urzędu Gminy dokumentacji (tj. uzupełnienia do raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wszystkich pism uzupełniających lub wyjaśniających jego treść)

pobierz
02.11.2012 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 13 listopada 2012 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Finansów 
pobierz
02.11.2012 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 12 listopada 2012 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rewizyjnej
pobierz
02.11.2012 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 9 listopada 2012 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
pobierz
02.11.2012 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 8 listopada 2012 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
pobierz
24.10.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu na prawach strony organizacji społecznej Stowarzyszenie "STOKROTKA" z siedzibą w Rawiczowie, do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW na działce o nr ewidencyjnym: 224 w mejscowości Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn

pobierz
23.10.2012

OBWIESZCZENIE

w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji
do produkcji betonu, zjazdu z drogi gminnej, posadowienie kontenera biurowo-socjalnego,
zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na
działkach nr ewid. 344 i 345 – obręb Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn ”.

pobierz
19.10.2012

Uchwała Nr XIX/92/2012

Rady Gminy w Nowym Kawęczynie 

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Nowy Kawęczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

pobierz
12.10.2012

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m miejscowości Strzyboga

pobierz
02.10.2012 OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m miejscowości Strzyboga.

pobierz
20.08.2012 ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 3 września 2012 roku na godz. 11.00 posiedzenie XVIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
pobierz
20.08.2012 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 29 sierpnia 2012 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów
pobierz
20.08.2012 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 28 sierpnia 2012 r.  na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej 
pobierz
9.08.2012  OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki

pobierz
9.08.2012  OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki

pobierz
9.08.2012  OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m miejscowości Strzyboga.

pobierz
9.08.2012

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika wodnego wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m miejscowości Strzyboga.

pobierz
20.07.2012

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 MW na działce o numerze ewidencyjnym: 224 w miejscowości Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn"

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kalinowski Marcin
(2008-04-01 19:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2012-12-29 13:30:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706