☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

„Mała elektrownia wodna w km 56+270 rzeki Rawka, dz. nr ewid. 1732, obręb: 3 Doleck, gm. Nowy Kawęczyn”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  ...
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego ...

„Budowa instalacji fotowoltaicznej „PV NOWY DWÓR” o mocy 2,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/nN oraz przyłączem kablowym SN”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktur technicznej, kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie części działki o nr geod. 43 położonej na terenie gminy Nowy Kawęczyn obręb Marianka”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ..

„Budowa wiaty i hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa zbiorników na nieczystości bytowe o pojemności łącznej 40 000 l”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach ...

„Dobudowaniu do budynku hali produkcyjno-biurowej kabiny lakierniczej do poprawek malarskich maszyn leśnych na działce nr 74/2 obręb Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn powiat skierniewicki, woj. łódzkie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach ...

„Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody Q ≥ 10 m3/h, dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych” 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia              ...
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...
Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach ...

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Katarzyna
(2020-02-18 14:37:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Katarzyna
(2021-01-08 12:23:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706