☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2022 rok

 

DATA

OPIS

DOKUMENT

30.12.2022 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ..
29.12.2022 INFORMACJA z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Kolonia Starorawska ..
29.12.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa drogi gminnej nr 115311E - Suliszew, działka ewid. nr 63/1 obręb Suliszew, gmina Nowy Kawęczyn”

..
28.12.2022

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca objawów wysoce zjadliwej grypy ptaków i obowiązujących zasad bioasekuracji.

http://www.ugkaweczyn.pl/2022/12/28/informacja-powiatowego-lekarza-weterynarii-dotyczaca-grypy-ptakow/

 
22.12.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN (0,4 kV).

Lokalizacja inwestycji: Budy Trzcińskie, obręb 0002 Budy Trzcińskie, dz. nr ew: 58, 78, 57/1; gm. Nowy Kawęczyn – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
22.12.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN (0,4 kV).

Lokalizacja inwestycji: Budy Trzcińskie, obręb 0002 Budy Trzcińskie, dz. nr ew: 58, 78, 57/1; gm. Nowy Kawęczyn – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
21.12.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci wodociągowej z przełączeniem przyłączy wody

Lokalizacja inwestycji: Franciszkany, obręb 0007 Franciszkany, dz. nr ew. 125; Nowy Kawęczyn, obręb 0019 Nowy Kawęczyn, dz. nr ew. 168, 88/2, 89/4, 89/5, 89/10, 91/3, 99, 126/2, 127, 128/1, 129/1, 129/6, 129/2, 130, 131, 132, 134/1, 135/1, 136, 137, 124, 123, 82/2; Kaczorów, obręb 0009 Kaczorów, dz. nr ew. 7, 30/2, 30/1, 32/1, 29/1, 29/3, 28, 27, 31, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2; Nowy Dwór Parcela, obręb 0018 Nowy Dwór Parcela, dz. nr ew. 1/1, 1/2, 1/3, 2/4, 2/5, 2/24, 2/7, 2/16, 3, 2/13, 2/14, 348 gm. Nowy Kawęczyn

..
21.12.2022

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

..
20.12.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

28 grudnia 2022 roku na godz. 14.00 posiedzenie XXXVI-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
16.12.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2022 r. na godz. 11.00

..
14.12.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Prandotów. Lokalizacja inwestycji: Prandotów, obręb 0022 Prandotów, dz. nr ew.: 36/1, 35, 32, 86, 85, 83/1, 80, 33; gmina Nowy Kawęczyn

..
08.12.2022 Decyzja i komunikat PPIS w Skierniewicach dot. warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Kwasowiec ....
08.12.2022

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

..

..

05.12.2022

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla urządzenia wodnego: studni głębinowej nr 2 na działce nr ew. 293/2 obręb Trzcianna

..
30.11.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

8 grudnia 2022 roku na godz. 14.00 posiedzenie XXXV-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
24.11.2022
DECYZJA i Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Skierniewicach
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Kolonii Starorawskiej
....
24.11.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa 22 budynków mieszkalnych na terenie działek ewidencyjnych nr 61/3; 61/5; 61/6; 61/7 obręb Nowy Kawęczyn, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie”

..
23.11.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 5 grudnia 2022 r. na godz. 13.00

..
23.11.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2022 r. na godz. 13.00

..
23.11.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 1 grudnia 2022 r. na godz. 13.00

..
22.11.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Stary Rzędków o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” działka nr 123, obręb 0029 Stary Rzędków, gmina Nowy Kawęczyn

..
18.11.2022 PISMO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W SKIERNIEWICACH dot. przygotowania obiektów budowlanych do sezonu zimowego ..
17.11.2022

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W UŻYCZENIE NA OKRES DO 3 LAT

..
15.11.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Zmiana sposobu użytkowania części zachodniej budynku nr 6 dla potrzeb szkoleniowych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb Raducz, dz. nr ew. 345/1; gm. Nowy Kawęczyn

..
15.11.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Zmiana sposobu użytkowania budynków koszarowych nr 1,2,3 dla potrzeb szkoleniowych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb Raducz, dz. nr ew. 345/1; gm. Nowy Kawęczyn

..
10.11.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Prandotów. Prandotów, obręb 0022 Prandotów, dz. nr ew.: 36/1, 35, 32, 86, 85, 83/1, 80, 33; gmina Nowy Kawęczyn

..

08.11.2022

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

dla gospodarstw domowych

..
02.11.2022

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

..
31.10.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

9 listopada 2022 roku na godz. 14.00 posiedzenie XXXIV-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
25.10.2022

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W ŁOWICZU

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Nowy Kawęczyn
..
25.10.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 7 listopada 2022 r. na godz. 13.00

..
25.10.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 4 listopada 2022 r. na godz. 13.00

..
25.10.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport, które odbędzie się dnia 3 listopada 2022 r. na godz. 13.00

..
25.10.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 2 listopada 2022 r. na godz. 13.00

..
24.10.2022 Informacja o przeprowadzonym przetargu na zbycie nieruchomości w Raduczu ..
21.10.2022

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W KOLONII STARORAWSKIEJ

29.12.2022 Informacja przeprowadzonym przetargu na sprzedaż nieruchomości ..

..
20.10.2022

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

..

..

17.10.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Zmiana sposobu użytkowania części zachodniej budynku nr 6 dla potrzeb szkoleniowych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb Raducz, dz. nr ew. 345/1; gm. Nowy Kawęczyn

..
17.10.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Zmiana sposobu użytkowania budynków koszarowych nr 1,2,3 dla potrzeb szkoleniowych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb Raducz, dz. nr ew. 345/1; gm. Nowy Kawęczyn

..
10.10.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4 kV). Lokalizacja inwestycji: Esterka, obręb 0006 Esterka, dz. nr ew: 42/4, 71/3, 31, 68; gm. Nowy Kawęczyn.

..
06.10.2022

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W PSARACH I KWASOWCU

Informacja o przeprowadzonym przetargu na zbycie nieruchomości w Psarach dz.146 ..

Informacja o przeprowadzonym przetargu na zbycie nieruchomości w Kwasowcu dz. 83 ..

Informacja o przeprowadzonym przetargu na zbycie nieruchomości w Psarach dz. 41 ..

..
30.09.2022

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego z dnia 26 września 2022 r.

zawiadomienie w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

..
28.09.2022

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

..

..

21.09.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

29 września 2022 roku na godz. 14.00 posiedzenie XXXIII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
16.09.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu wspólnym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej które odbędzie się dnia 22 września 2022 r. na godz. 13.00

..
16.09.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Raducz” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 132, obręb Raducz, gmina Nowy Kawęczyn”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
15.09.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 21 września 2022 r. na godz. 14.00

..
15.09.2022

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W RADUCZU

Informacja o przeprowadzonym przetargu na zbycie nieruchomości w Raduczu  ..

..
08.09.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4 kV). Lokalizacja inwestycji: Esterka, obręb 0006 Esterka, dz. nr ew: 42/4, 71/3, 31, 68; gm. Nowy Kawęczyn.

..
01.09.2022 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ŁOŚ" w Skierniewicach w sezonie 2022/2023 ..
01.09.2022

ZAWIADOMIENIE

o publicznym wyłożeniu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (Adamów, Budy Trzcińskie, Esterka, Franciszkany, Marianka)

..
01.09.2022

WYKAZ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

..
23.08.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3, obręb Suliszew, gmina Nowy Kawęczyn”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
18.08.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00

..
18.08.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonych do sprzedaży Psary, Zglinna Mała, Kwasowiec

..
12.08.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montaż urządzeń do poboru wody w otworach nr 1 i nr 2 na terenie działki nr 23/2 w miejscowości Kolonia Starorawska, gmina Nowy Kawęczyn”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
11.08.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
11.08.2022

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Raducz” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 132, obręb Raducz, gmina Nowy Kawęczyn”

..
04.08.2022
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Lokalizacja: Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn działki ewid.: 2/11, 2/14, 348 (dawniej 4 i 5); obręb Nowy Dwór Parcela, 109; obręb Kaczorów

..
03.08.2022
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3, obręb Suliszew, gmina Nowy Kawęczyn”
..
03.08.2022 OGŁOSZENIE
Starosty Skierniewickiego

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
..
02.08.2022

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wydanej w dniu 2 sierpnia 2022 r. decyzji Wójta Gminy Nowy Kawęczyn: znak sprawy RG.6220.1-8.2022 umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych” Miejscowość Suliszew, obręb 0031 Suliszew, dz. o nr ewid, 52, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, woj. łódzkie

..

26.07.2022

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2022 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

..

wniosek

..

załącznik do wniosku

..

klauzula informacyjna

21.07.2022
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż urządzeń do poboru wody w otworach nr 1 i nr 2 na terenie działki nr 23/2 w miejscowości Kolonia Starorawska, gmina Nowy Kawęczyn”
..
21.07.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Psary, działki ewid. nr 32/2 i 125 obręb Psary, gmina Nowy Kawęczyn”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
21.07.2022

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

..
21.07.2022

WYKAZ nieruchomości

  przeznaczonych do sprzedaży Kolonia Starorawska, Raducz

..
12.07.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

14 lipca 2022 roku na godz. 14.00 posiedzenie XXXII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
08.07.2022
 
DECYZJA
 
Państwowego Powiatowego Inspektora Powiatowego w Skierniewicach
 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Kwasowcu
 
..
08.07.2022
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych”

Miejscowość Suliszew, obręb 0031 Suliszew, dz. o nr ewid, 52, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, woj. łódzkie

.
..
05.07.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Adaptacja przenośnego masztu antenowego na stację bazową telefonii komórkowej P4, nr SKI0001B  wraz z niezbędną infrastrukturą – tymczasowy obiekt budowlany.

Lokalizacja inwestycji: Nowy Dwór Parcela, obręb 0018 Nowy Dwór Parcela, dz. nr ew. 215; gm. Nowy Kawęczyn

..
29.06.2022
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowie drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Psary, działki ewid. nr 32/2 i 125 obręb Psary, gmina Nowy Kawęczyn”.
..
23.06.2022

WYKAZ nieruchomości

  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Kaczorów

..
21.06.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r. na godz. 13.00

..
20.06.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

28 czerwca 2022 roku na godz.14.00 posiedzenie XXXI-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
20.06.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV.

Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0030 Strzyboga: dz. nr ew. 468, 494, 495/1

..
15.06.2022

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W STRZYBODZE

..
14.06.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu wspólnym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2022 r. na godz. 13.00

..
14.06.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. na godz. 13.00

..
09.06.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Adaptacja przenośnego masztu antenowego na stację bazową telefonii komórkowej P4, nr SKI0001B  wraz z niezbędną infrastrukturą – tymczasowy obiekt budowlany.

Nowy Dwór Parcela, obręb 0018 Nowy Dwór Parcela, dz. nr ew. 215; gm. Nowy Kawęczyn

..
03.06.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa:    Kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, Kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, Kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, Słupów średniego napięcia, Słupów niskiego napięcia, Złączy kablowych SN. Lokalizacja inwestycji: Obręb Nowy Dwór Parcela: dz. nr ew. 142,143/1,146/3,124; Obręb Stara Rawa: dz. nr ew. 87,292, 306/1, 319/2,336/1, 336/2, 338,386; Obręb Doleck: dz. nr ew. 1358/1, 1358/4, 1358/5, 1359/1, 1371, 1385, 1732, 2080/3, 2239/1, 2239/3, 2239/5, 2240, 2445/1.

..
03.06.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2022 r. na godz. 13.00

..
01.06.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowa placu szkoleń minersko – pirotechnicznych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb Raducz, dz. nr ew. 355.

..
31.05.2022 RAPORT o stanie Gminy Nowy Kawęczyn za 2021 rok ..
27.05.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji: Strzyboga, obręb 0030 Strzyboga: dz. nr ew. 468, 494, 495/1.

..

25.05.2022

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2021 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku, sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

..

..

23.05.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

31 maja 2022 roku na godz.14.00 posiedzenie XXX-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie.

..
23.05.2022

ZAPROSZENIE

do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

..
19.05.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10 m3/h dla potrzeb zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

RG.6220.3-8.2021 - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
18.05.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 27 maja 2022 r. na godz. 13.00

..
18.05.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 26 maja 2022 r. na godz. 13.00

..
17.05.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 224 obręb Rawiczów”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

RG.6220.4-10.2021 - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
13.05.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Raducz” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 132, obręb Raducz, gmina Nowy Kawęczyn”

..
13.05.2022

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  czynności inkasa  podatków lokalnych

..
09.05.2022

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o podpisaniu Rozporządzenia nr 17/2022 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w województwie łódzkim.

..
02.05.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie: Kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, Kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, Kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, Słupów średniego napięcia, Słupów niskiego napięcia, Złączy kablowych SN.Lokalizacja inwestycji: Obręb Nowy Dwór Parcela: dz. nr ew. 142,143/1,146/3,124; Obręb Stara Rawa: dz. nr ew. 87,292, 306/1, 319/2,336/1, 336/2, 338,386; Obręb Doleck: dz. nr ew. 1358/1, 1358/4, 1358/5, 1359/1, 1371, 1385, 1732, 2080/3, 2239/1, 2239/3, 2239/5, 2240, 2445/1.

..
02.05.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie placu szkoleń minersko – pirotechnicznych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb Raducz, dz. nr ew. 355; gm. Nowy Kawęczyn – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
28.04.2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

..
27.04.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa boiska sportowego. Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew.: 65/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180; gm. Nowy Kawęczyn – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
19.04.2022
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany decyzji (z dnia 4 czerwca 2013r. znak: ZI.7624.1-11.2013) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr ewidencyjny 224 obręb Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn”.
..

15.04.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2022 r. na godz. 14.00

..

14.04.2022

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

..

12.04.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

..

12.04.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Psary, działki ewid. nr32/2 i 125 obręb Psary, gmina Nowy Kawęczyn

..

12.04.2022

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

..

04.04.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po ponownym rozpatrzeniu przez organ pierwszej instancji dla inwestycji polegającej na:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4472B wraz z niezbędną infrastrukturą.

..

04.04.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE"

..

30.03.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3, obręb Suliszew, gmina
Nowy Kawęczyn

..

28.03.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa boiska sportowego
Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew.: 65/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180; gm. Nowy Kawęczyn fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..

23.03.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

31 marca 2022 roku na godz.14.00 posiedzenie XXIX-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie

..

17.03.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Montaż urządzeń do poboru wody w otworach nr 1 i nr 2 na terenie działki nr 23/2 w miejscowości Kolonia Starorawska, gmina Nowy Kawęczyn”

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 29 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport, które odbędzie się dnia 28 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 25 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 24 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 23 marca 2022 r. na godz. 12.00

..

11.03.2022

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN
ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną
i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gmin
y.

..

ogłoszenie

..

wzór oferty

10.03.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. nr 101 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowy Kawęczyn   

Informacja o upublicznieniu decyzji...

RG.6220.2-11.2021- DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji...

 

08.03.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE.

..

08.03.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o ponownym rozpatrzeniu przez organ pierwszej instancji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4472B wraz z niezbędną infrastrukturą.

..

17.02.2022

WYKAZ POMIESZCZEŃ

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY NA OKRES DO 3 LAT

..

17.02..2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 2 LAT

..

15.02.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. nr 101 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowy Kawęczyn”

..

11.02.2022

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych”

..

12.01.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

20 stycznia 2022 roku na godz.14.00 posiedzenie XXVIII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie

..

12.01.2022

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2022 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

..

wniosek

..

załącznik do wniosku

..

klauzula informacyjna

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport, które odbędzie się dnia 14 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Katarzyna
(2022-01-04 09:00:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Daria Broniarek
(2023-02-27 12:20:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706