☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekt budżetu gminy

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Projekt Uchwały Nr ..... Rady Gminy w nowym Kawęczynie z dnia ....... w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. .
Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2011 rok.  .
Tabela Nr 2 Dochody Związane z realizacja zadań z zakreu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. .
Tabela Nr 3 Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2011 rok  .
Tabela Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2011 r. .
Tabela Nr 4 Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. .
Tabela Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. .
Tabela Nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Tabela Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności  .
Tabela Nr 8 Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .
Tabela Nr 9 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku .
Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych .
Uchwała Nr III/116/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nowy Kawęczyn .
Uchwała Nr III/117/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Kawęczyn .

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pijanka Sylwia
(2011-02-25 10:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2011-02-25 11:35:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706