☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2010

Data Opis Pobierz dokument
29.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 81/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie. 

pobież
29.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 80/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
17.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 79/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy nowy Kawęczyn na2010 rok.

.
17.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 78/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
09.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 77/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
07.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 76/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

pobież
07.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 75/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

pobież
04.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 74/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
04.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 73/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
03.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 72/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzedu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
26.11.2010 ZARZĄDZENIE Nr 71/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
26.11.2010 ZARZĄDZENIE Nr 70/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
23.11.2010 ZARZĄDZENIE Nr 67/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
16.11.2010 ZARZĄDZENIE Nr 66/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
16.11.2010 ZARZĄDZENIE Nr 65/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
16.11.2010 ZARZĄDZENIE Nr 64/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
27.10.2010 ZARZĄDZENIE Nr 63/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu Spisowego.

pobież
27.10.2010 ZARZĄDZENIE Nr 62/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i likwidacji składników majątkowych.

pobież
22.10.2010 ZARZĄDZENIE Nr 61/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonegona dzierżawę lokalu użytkowego w Nowym Kawęczynie. 

pobież
22.10.2010 ZARZĄDZENIE Nr 59/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
22.10.2010 ZARZĄDZENIE Nr 58/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
30.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 57/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
30.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 56/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
17.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 55/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie.

pobież
17.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 54/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
17.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 53/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
17.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 52/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania rzeczoznawców.

pobież
17.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 51/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

pobież
08.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 50/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
03.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 49/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
03.09.2010 ZARZĄDZENIE Nr 48/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
23.08.2010 ZARZĄDZENIE Nr 47/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
11.08.2010 ZARZĄDZENIE Nr 46/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
04.08.2010 ZARZĄDZENIE Nr 45/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
04.08.2010 ZARZĄDZENIE Nr 44/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
29.07.2010 ZARZĄDZENIE Nr 43/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

pobież
29.07.2010 ZARZĄDZENIE Nr 42/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

pobież
21.07.2010 ZARZĄDZENIE Nr 41/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

pobież
22.07.2010 ZARZĄDZENIE Nr 40/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

pobież
09.07.2010 ZARZĄDZENIE Nr 39/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

pobież
05.07.2010 ZARZĄDZENIE Nr 38/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku 2010.

pobież
01.07.2010 ZARZĄDZENIE Nr 37/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

pobież
30.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 36a/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie

.
28.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 36/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
28.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 35a/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowyjm Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
28.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 35/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
18.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 34a/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na rok 2010.

.
18.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 34/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
16.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 33/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
16.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 32/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
16.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 31/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
16.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 30/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
16.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 29/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.

pobież
01.06.2010

ZARZĄDZENIE Nr 28/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego

pobież
01.06.2010

ZARZĄDZENIE Nr 27/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

pobież
01.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 26/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzie

ń 20 czerwca 2010 r.
pobież
18.05.2010 ZARZĄDZENIE Nr 24/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.
.
18.05.2010

ZARZĄDZENIE Nr 23/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

.
10.05.2010

ZARZĄDZENIE Nr 22/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn 
 

w sprawie powołania komisji przetargowej

pobież
30.04.2010

ZARZĄDZENIE Nr 21/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn 
 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

.
29.04.2010
ZARZĄDZENIE Nr 20/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
pobież
26.04.2010 ZARZĄDZENIE Nr 19/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.
.
26.04.2010
ZARZĄDZENIE Nr 18/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
pobież
zarządzenie

pobież
załącznik
26.04.2010
ZARZĄDZENIE Nr 17/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
26.04.2010
ZARZĄDZENIE Nr 16/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
08.04.2010

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Jednostkach Organizacyjnych Gminy.

 

pobież
07.04.2010
ZARZĄDZENIE Nr 14/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
07.04.2010
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
31.03.2010 ZARZĄDZENIE Nr 12/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.
pobież
31.03.2010
ZARZĄDZENIE Nr 11/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
pobież
zarządzenie

pobież
załączniki
25.03.2010

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przeprowadzenia czynności zdawczo-odbiorczych lokalu mieszkalnego.

pobież
10.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 9/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.
pobież
15.03.2010
ZARZĄDZENIE NR 8/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
15.03.2010
ZARZĄDZENIE NR 7/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
10.03.2010
ZARZĄDZENIE Nr 6/2010
WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na realizacje zadania przez organizacje pożytku publicznego.
pobież
10.03.2010


ZARZĄDZENIE Nr 5/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zmian budżetu na 2010 rok.

pobież
zarządzenie

pobież
załączniki
08.02.2010 ZARZĄDZENIE Nr4a /2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn na 2010 rok.

pobież
08.02.2010


ZARZĄDZENIE Nr 4/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia I pomocy oraz odpowiedzialnych za zwalczanie pożaru oraz ewakuację pracowników w Urzędzie Gminy i Gminnej Biblitece Publicznej.

pobież
05.02.2010
ZARZĄDZENIE NR 3/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
 05.02.2010  
ZARZĄDZENIE NR 2/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji przetargowej.
pobież
27.01.2010
ZARZĄDZENIE Nr 1a/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
pobież
zarządzenie

pobież
załącznik
18.01.2010
ZARZĄDZENIE NR 1/2010
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn


w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji składników majatkowych.
pobież

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciucias Mariusz
(2010-05-05 16:49:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2011-06-20 13:14:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706