☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Adresy i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych KRS

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym

KRS-W1

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

... ...
KRS-WA

ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

... ...
KRS-WB

WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ -Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu  w rejestrze przedsiębiorców

... ...
KRS-WH

SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU -  załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

... ...
KRS-WK

ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI -Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

... ...
KRS-WL

PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

... ...
KRS-WM

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

... ...
KRS-X2

Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

... ...
KRS-Z1

Wniosek o zmianę danych podmiotu w  rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

... ...
KRS-Z30

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY

... ...
KRS-Z40

Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym – ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS

... ...
KRS-Z41

Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym –WIERZYTELNOŚĆ

... ...
KRS-Z42

Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym – WIERZYCIEL – ZMIANA

... ...
KRS-Z61

Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym - LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE

... ...
KRS-Z67

Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym - POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

... ...
KRS-Z68

Wniosek o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym - POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

... ...
KRS-ZA

ZMIANA – ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Załącznik do wniosku o zmianę w  Krajowym Rejestrze Sądowym.

... ...
KRS-ZB

ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  rejestrze przedsiębiorców

... ...
KRS-ZH

ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  rejestrze przedsiębiorców

... ...
KRS-ZK

ZMIANA – ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  Krajowym Rejestrze Sądowym

... ...
KRS-ZL

ZMIANA – PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO

... ...
KRS-ZM

ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  rejestrze przedsiębiorców

... ...
KRS-ZN

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY - Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców

... ...
KRS-ZP

WIERZYCIELE - Załącznik do wniosku o  zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

... ...
KRS-ZR

LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTANT UPADŁEGO - Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym

... ...
KRS-ZS

ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  Krajowym Rejestrze Sądowym

... ...
KRS-ZY

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  Krajowym Rejestrze Sądowym.

... ...

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pijanka Sylwia
(2016-11-18 09:13:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pijanka Sylwia
(2016-11-18 10:05:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 496706